Denisa Gottšteinová – výuka angličtiny

MENU

Pro děti

Také říkáte: “On je po mně, jazyky mi taky nikdy nešly.” Ze zkušenosti vím, že není hloupý žák, je jen takový, který si neví rady. Je dobré vnímat propady ve školním hodnocení, které jsou nejčastější ve čtvrté a sedmé třídě.

Nabídka pro děti a žáky

Po pečlivé domluvě s pedagogem a rodiči, zvolíme výuku přesně dle potřeb a znalostí žáka.

U vás doma. V prostředí které dítě zná a cítí se dobře. S důrazem na výslovnost, slovní zásobu a mluvení.

ste časově nároční? Pak přesně vám nabízíme pro vaše děti pečlivě koncipované online hodiny. Je jedno odkud jste. Pojďme mluvit a zábavnou formou si osvojit angličtinu.

Chcete poskytnout dítěti hlubší znalost angličtiny? Aby ji mělo zažitou a nebálo se ji používat? Nejde o doučování, ale o prohloubení znalostí ze školy a další rozvoj. Rozšíření slovní zásoby, komunikace, zábava a pohoda při učení.

Má vaše dítko problémy se zvládnutím běžného učiva? Bojí se mluvit a psát? Vhodnou formou zvolíme ukotvení učiva tak, aby vaše dítě získalo jistotu v sebe sama. Vhodné také jako doučování pro děti s doporučením z PPP či školy.

Čeká tě vstup na střední odbornou školu, učiliště či gymnázium? Shrneme s tebou učivo před vstupem na novou školu.

Pomoc při přípravě na přijímací zkoušky dle požadavků budoucí školy

Nabídka pro děti a žáky

Po pečlivé domluvě s pedagogem a rodiči, zvolíme výuku přesně dle potřeb a znalostí žáka.

U vás doma. V prostředí které dítě zná a cítí se dobře. S důrazem na výslovnost, slovní zásobu a mluvení.

Jste časově nároční? Pak přesně pro Vás nabízíme pro vaše děti online pečlivě koncipované hodiny. Je jedno odkud jste. Pojďme mluvit a zábavnou formou si osvojit angličtinu.

Chcete poskytnout dítěti hlubší znalost angličtiny? Aby ji mělo zažitou a nebálo se ji používat? Nejde o doučování, ale o prohloubení znalostí ze školy a další rozvoj. Rozšíření slovní zásoby, komunikace, zábava a pohoda při učení.

Má vaše dítko problémy se zvládnutím běžného učiva? Bojí se mluvit a psát? Vhodnou formou zvolíme ukotvení učiva tak, aby vaše dítě získalo jistotu v sebe sama. Vhodné také pro děti s doporučením z PPP či školy na doučování.

Čeká tě vstup na střední odbornou školu, učiliště či gymnázium? Shrneme s tebou učivo před vstupem na novou školu.

Pomoc při přípravě na přijímací zkoušky dle požadavků budoucí školy.

Chci výuku pro své dítě