Denisa Gottšteinová – výuka angličtiny

MENU

Offline skupinové kurzy

Kurzy pro děti

První a druhá třída základní školy
Druhá a třetí třída základní školy
a pro děti, co s angličtinou začínají
Třetí a čtvrtá třída základní školy
a ti, co už umí anglicky číst a psát
Čtvrtá a pátá třída základní školy
Kurzy divadla a dramatického čtení pro osmé a deváté třídy
Pátá a šestá třída základní školy
Šestá a sedmá třída základní školy
Shrnutí látky základní školy, příprava na střední školu

Kurzy pro studenty

Pro Studenty

Kurzy pro firmy

Tříměsíční bloky anglického jazyka firemní výuky

Pro dospělé

celoživotní vzdělávání