Denisa Gottšteinová – výuka angličtiny

MENU

Aktuální kurzy

Kurzy pro děti

Zábavná angličtina
pro prvňáčky s divadlem
Zábavná angličtina
pro druháčky s divadlem
Třetí a čtvrtá třída základní školy
a ti, co už umí anglicky číst a psát
Čtvrtá a pátá třída základní školy
Kurzy divadla a dramatického čtení pro osmé a deváté třídy
Pátá a šestá třída základní školy
Šestá a sedmá třída základní školy
Shrnutí látky základní školy, příprava na střední školu

Kurzy pro studenty

Pro Studenty

Kurzy pro firmy

Tříměsíční bloky anglického jazyka firemní výuky

Pro dospělé

celoživotní vzdělávání